Σελίδες

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Dada Magazine by Tristan Tzara (Issues 1-3)

Dada 4–5 (Anthologie Dada), ed. Tristan Tzara (Zurich, May 1919), cover.


Πρόκειται για τα τρία πρώτα τεύχη του Ντανταϊστικού περιοδικού Dada, του οποίου υπεύθυνος έκδοσης ήταν ο Γαλλορουμάνος Tristan Tzara. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1917, το δεύτερο τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ενώ ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 1918 κυκλοφορεί και το 3ο τεύχος. Η μορφή και των τριών αρχείων είναι pdf, είναι ελέυθερης πρόσβασης και η πηγή από την οποία αλιεύτηκαν είναι το UbuWeb.

http://ubumexico.centro.org.mx/text/dada/Dada-1_July_1917.pdf
http://ubumexico.centro.org.mx/text/dada/Dada-2_Dec_1917.pdf
http://ubumexico.centro.org.mx/text/dada/Dada-3_Dec_1918.pdf

Η φωτογραφία της παρούσας ανάρτησης καθώς και το αποσπασματικό κείμενο που ακολουθεί, είναι παρμένα από την σελίδα http://www.artic.edu/reynolds/essays/hofmann.php του "The Art Institute of Chicago - Ryerson and Burnham Libraries"

"While the first two issues of Dada (the second appeared in December 1917) followed the structured format of Cabaret Voltaire, the third issue of Dada (December 1918) was decidedly different and marked significant changes within the Dada movement itself. Issue number 3 violated all the rules and conventions in typography and layout and undermined established notions of order and logic. Printed in newspaper format in both French and German editions, it embodies Dada's celebration of nonsense and chaos with an explosive mixture of manifestos, poetry, and advertisementsΡall typeset in randomly ordered lettering."
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου